Başkandan Mesaj
Babam rahmetli Mümin Gençoğlu, hayatının gençlik yıllarında henüz çocuk dediğimiz yaşlarda, 1951yılında Bulgaristan’daki opraklardan ayrılıp, Anavatan’a göç edip Bursa’ya gelmiş, önceleri Karacabey ve İnegöl’de çalışarak yaşamını sürdürmüş, kısa bir sürede iş hayatındaki başarısı, beşeri ilişkilerdeki sıcak tutum ve davranışı neticesinde çok geniş bir çevre edinmiş, yıllarca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Bursaspor Kulübü Başkanlığı, Belediye Meclis Üyelikleri gibi önemli görevler üstlenmiş bir kişiydi.

Ancak hayatı boyunca geçmişini unutmamış geride bıraktıklarını daima hatırlamış, onlarla sımsıcak bağlarını devam ettirmişti.

Beşeri ilişkilerine gösterdiği özen, eskiye olan bağlılığı ve vefası iş hayatındaki başarısı dışında onun en büyük iki özelliğiydi.

1980’li yılların ortalarında, Bulgaristan’daki JIVKOV Yönetiminin, soydaşlarımıza karşı başlattığı zulüm ve işkence, her türlü haklarının ellerinden alınması yolundaki girişimleri, acımasız tutum ve davranışları başta babam olmak üzere, ailemizi derinden yaralamış ve hayatımızın bölünmez bir parçası haline gelmişti.

Başlayan bu olaylar bizleri derhal harekete geçirmişti.

Babamla birlikte üst üste Avrupa’daki toplantılara, Viyanalara, Parislere birlikte gittik. Ne acıdır ki; diğer ülkelerdeki, sözde insan haklarını savunan sivil toplum örgütlerinin gözleri görmez, kulakları duymaz olmuştu.

Tabii olayları dünya kamuoyuna yansıtmak diğer ülkeleri uyarmak ve aydınlatmak gerekiyordu.

Merhum Babamın önderliğinde, Ali Öztürk, Yusuf Kırayoğlu, Mehme Kocabaş, Hüseyin Yılmaz, Sami Kocaoğlu, Ali Osman Cesur ve Zülkef Yeşilbahçe’nin katılımı ile BAL-GÖÇ kuruludu. İlki Bursa’da düzenlenen muhteşem bir yürüyüş ve açık hava toplantısı ile tüm dünyaya sesimizi duyurmaya başladık. Bunu İstanbul’da yapılan 2.cisi takip etti.

Tabii hepimizin de bildiği gibi 1989 yılı zorunlu göçte başlamış, gelenlerin başta yerleşimleri olmak üzere daha birçok sorunda beraberlerinde gelmiş, geride kalanlarınki de bunlara eklenmişti. O günlerin sıkıntılarını, çözüm için uğraşıları hep birlikte yaşadık.

Başta başbakanlarımız ve bakanlarımız olmak üzere tüm devlet görevlilerinden çok yakın bir ilgi ve yardımlar gördük. Bütün Türkiye birlik ve beraberlik, dayanışma içindeydi,

Konut yapımları başta olmak üzere, emeklilik haklarının transferi, İkamet Tezkeresi olanların Vatandaşlığa alınması, Bulgaristan’da eğitim gören öğrencilerin, diploma denkliklerinin sağlanması, İsimlerin iadesi ve çifte vatandaşlık haklarının alınması, Çifte vatandaşlık hakkına sahip olanların, Türkiye sınırları içinde oy kullanabilmeleri gibi daha birçok sorunlar babamın rahmetli oluşundan sonra arkadaşlarımla birlikte yapmış olduğum etkin çalışmalar sonucunda çözüme kavuşturuldu.

Bugün Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızla Bulgar halkı arasında her iki komşu devlet yöneticilerinin sağduyuya ve dostluğa dayalı politikaları sonucunda arzulanan bir yaşam güzel bir ortam yaratılmıştır.

Tabii bu arada birçok ilde dernekler kuruldu. Bizler bunları bir çatı altında B.G.F Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu olarak topladık.

Kısa bir süre sonra dünyanın en güçlü kuruluşu olan Birleşmiş Milletlerde “ Ekonomik ve Sosyal Konseye Danışmanı “ olma gibi çok onurlu görev verildi.

Ardından,

Birleşmiş Milletler NGO – Sivil Toplum Örgütleri (UN-NGO-İRENE) adına Türkiye Ulusal Koordinatörü olarak görevlendirildim. 28-30 Eylül 2005 tarihlerinde, Bursa’da ortaklaşa bir toplantı düzenlendi.

Hepimizin bildiği gibi, Anavatana göç edenler yalnız Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımız değildi. Batı Trakya, Rumeli ve diğer Balkan ülkelerinden, Kafkaslardan – Kırımdan gelenlerin kurdukları derneklerinde Türkiye’de bir çatı altına toplanması gerekiyordu, bunu da yakın bir tarihte sağladık

Bugün 32 İlde, 6 Federasyon ve 106 Dernek’ten oluşan B.R.G.K Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyon olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve halen bu Konfederasyonun Genel Başkanlığını yürütüyorum.

Babam Mümin Gençoğlu’nun aramızdan zamansız ayrılışından sonra üstlendiğim görevi severek, önemini bilerek yerine getirmeye çalıştım. Tüm aile fertleri kardeşim Orhan Gençoğlu başta olmak üzere babamızdan devraldığımız davaya en iyi şekilde katkıda bulunmam için bana destek verdiler ve yardımcı oldular.

Bugüne kadar hizmeti geçen, dava arkadaşlarıma, değerli üyelerimize, Devlet büyüklerimize ile görevlilerimize, yardımını esirgemeyen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım.


TURHAN GENÇOĞLU

B.R.G.K
Balkan Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu Genel Başkanı


TURHAN GENÇOĞLU Kimdir


jQuery First Visit Popup Demo